PRODUKTIONER

Jag har även jobbat som redaktör och gjort mer omfattande skrivuppdrag som legat inom mina lust- och kunskapsområden.

Det har gällt både webb och på papper. Samarbetspartners som återkommit är Sveriges kommuner och landsting (SKL) och LO-TCO Biståndsnämnd. Det kan vara rapporter, skrifter, böcker, tidningar eller nyhetsbrev .

Här är några exempel. Klicka på länkarna till höger om du vill se.

SKL-broschyr.pdf
SKL-broschyr Riksintressen.pdf