VÄLFÄRDSFABRIKEN – i medierna

Mattias Hagberg i Göteborgsposten skrev en recension som varje författare skulle bli lycklig över. Han ser saker som jag själv inte tänkt på. ”Kristina Mattssons rapport från välfärdsfabriken är ett rakt, rappt och viktigt inlägg i debatten om framtiden för den svenska vården, skolan och omsorgen. Detta är en bok som alla med intresse för vår gemensamma välfärd borde läsa.”, skriver han.

Göteborgsposten tar upp boken  i en ledarkrönika den 13 mars. Malin Lernfelt skriver: ”Det är dock inte bilden av entreprenörer som tagit steget in i välfärdssektorn som får håret att resa sig på mina armar, Utan den samlade bilden av ett samhället och ett arbetsliv där byråkratin växer, varje sekund räknas, där allt skall dokumenteras till varje pris och där hänsyn till det mänskliga i allt väsentligt rationaliseras bort.”

Svenska Dagbladets recensent Fredrik Sjöberg är också inne på byråkratispåret och tycker att bokens styrka är en skarp analys av byråkratin. Och tar tag i mina resonemang om hur Valfrihetsrevolutionen har kidnappats av privilegerade byråkrater med oklara arbetsuppgifter. Det är svårt att göra revolution..

DN skrev den 28 mars att  ”När välfärden skulle befrias blev resultatet ironiskt nog att den fick underkasta sig en enorm granskningsbyråkrati ” och Isabelle Ståhls krönika i Svenska Dagbladet den 14 mars tar tag i känslan av att styras in i teknokrati och system. Du kan läsa hennes krönika här

Och Mattias Ahlén i Östgöta Correspondenten lyfter fram de många reportagen i boken,  och bloggerskan bakom Mitt bokliga liv skriver ”Jag är undersköterska och sjuksköterska. Jag har arbetat i hemtjänsten i privat regi, men även i kommunal äldreomsorg och på avdelning inom landstinget och jag känner så väl igen mig i det som Mattsson skriver. Om sparandet, om personalbristen, om tidshetsen, om att inte hinna äta eller träffa arbetskamraterna. Om hur man inte hinner ta sig tid med patienterna för att man ska dokumentera, svara i telefon, signera fakturor, inventera kemikalier med mera”.

Feministiskt perspektiv ser att detta handlar om hur kvinnors arbete idag kontrolleras i mycket högre utsträckning än mäns till skillnad från löpande band-tiden ”Det framgår tydligt att marknadsstyrningen av välfärdssektorn är i akut behov av feministisk kritik.” skriver Edda Manga och Jusektidningen tycker att argumentationen är övertygande.

     

    No Comments


    Trackbacks

    1. Valfrihet i ”DDR-Sverige” | Svensson