FÖRELÄSNINGAR

Jag är en erfaren kursutvecklare och pedagog och har föreläst väldigt mycket kring mina böcker. Jag har också modererat debatter och samtal och hållit i längre eller kortare utbildningsinsatser.

Om Landet utanför

Här en föreläsning som jag höll i Luleå om min bok ”Landet utanför”:
Min föreläsning i Luleå (Morgonrock, februari 2011)

Här  en föreläsning jag höll på Riksantikvarieämbetets höstmöte, också 2011.