Min nästa bok: ”Jobba!”

20 mars, 2013

Just nu skriver jag på min tredje reportagebok, på temat det onda och det goda arbetet. Arbetstiteln är ”Jobba!”  och den kommer ut på Leopard förlag under våren 2014. Jag har gjort många arbetsplatsreportage och en bild växer fram som väcker många frågor. Var det så här det skulle bli?

Jag är författare till två ytterligare, uppmärksammade reportageböcker och skriver dessutom kultur- och samhällsjournalistik.